meist

meie eesmärgid

Meie tegevuse eesmärgiks on suurendada Eestis elavate inimeste võimekust otsustada enda, oma pere ja kogukonna arengu üle ning tõsta nende heaolu ja elukvaliteeti, eneseteostusvõimalusi ja kaasatust ühiskonnas.

Meie tegevus on suunatud ühiskonnas vähe kaasatud ja haavatavate gruppide liikmete mõjujõu ja tegutsemisvõimekuse suurendamisele.

Meie tegevusvaldkonnad

Meie peamised tegevusvaldkonnad on:

  • ennetus- ja toetustegevuste ning ürituste korraldamine ja elluviimine
  • uurimuste ja analüüside läbiviimine ja avaldamine
  • konsultatsioonide, coaching-teenuste, nõustamiste ja koolituste korraldamine ja läbiviimine

Toetame üksikisikute ja kogukondade toimetulekut ning tõstame nende heaolu ja elukvaliteeti läbi loominguliste ja loovate ühistegevuste.

Meie põhiväärtused

Loovus, loomingulisus ja innovatiivsus

Kaasamine, koostöö ja ühisloome

Hoolivus, avatus ja aksepteerimine

Meie inimesed

IMG_2191
Mariann Märtsin

juhatuse liige, projektijuht

Mariann on kultuuri- ja arengupsühholoog, kes on aastaid tegelenud rahvusvahelisel tasemel teadustööga perede toimetuleku ja heaolu ning rände valdkonnas. Täna töötab ta Tallinna Ülikoolis sotsiaalkaitse valdkonnas dotsendina ning toetab pereterapeudina perede toimetulekut Sinu Arst kesklinna kliinikus. MTÜ-s Loovalt koos vastutab ta ühenduse tegevuste jätkusuutlikkuse ja projektide eduka teostamise eest.

Annela Samuel

juhatuse liige, kommunikatsioonijuht

Annela on fotograaf, kes on lisaks mitmele dokumentaalfotoprojektidele ja näitustele aastaid tegelenud ka rände valdkonnas. Nii on ta juba 5 aastat läbi viinud erinevaid loomingulisi  lastelaagreid pagulaslastele ja noortele, olnud projektijuhiks sotsiaalse ettevõtte Siin ja Sääl juures ning ürituste koordinaatoriks Saame tuttavaks projektis. Hetkel  õpib ta doktoratuuris Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis  ning on tööl ülikoolis ka
nooremteadurina. MTÜ-s Loovalt koos vastutab ta erinevate üritust läbiviimise ja kommunikatsiooni eest.